Sarcină de lucru  Termen limită
1. Sarcina de lucru 2.1. Paradigmele centrării pe elev și pe rezultatele învățării Duminică, 25 oct. 2015
2. Sarcina de lucru 4.1. Învățarea Bazată pe Sarcină (ÎBS)
Sâmbătă, 7 nov. 2015 
3. Sarcina de lucru 3.1. Focus: Cariera
Duminică, 22 nov. 2015 
4. Sarcina de lucru 4.T2. Focus: „Înțelegerea propriilor competențe metodologice” (partea a 2-a)
Duminică, 29 nov. 2015 
5. Sarcina de lucru 4.2. Focus: „Orientarea pe finalități și învățarea centrată pe competențe”
Duminică, 06 dec. 2015 
6. Sarcina de lucru 2.2. Focus: „Strategii activ-participative de instruire”
Duminică, 20 dec. 2015 
7. Sarcina de lucru 4.3. Focus: „Învățarea bazată pe sarcină și învățarea prin cooperare/colaborativă”
Duminică, 10 ian. 2016 
8. Sarcina de lucru 4.4. Focus: „Evaluarea formativă și feedback-ul”
Duminică, 7 feb. 2016 
9. Sarcina de lucru 2.3. Focus: „Evaluarea formativă și oferirea de feedback”
Duminică, 14 feb. 2016 
10. Sarcina de lucru 4.3T. Focus: „Înțelegerea propriilor competențe metodologice”
Duminică, 28 feb. 2016 
11. Sarcina de lucru 4.5. Focus: „Grupuri eterogene și diferențierea instruirii”
Duminică, 06 martie 2016 
12. Sarcina de lucru 3.2. Focus: „Tendințe și evoluții pe piața muncii”
Duminică, 20 martie 2016 
13. Sarcina de lucru 4.6. Focus: „Centrarea pe elev”
Duminică, 24 aprilie 2016 
14. Sarcina de lucru 4.7. Focus: „Învățarea Bazată pe Sarcină, diferențierea instruirii și niveluri individuale de performanță”
Duminică, 22 mai 2016 
A. Evaluare finală mentor
Duminică, 1 iunie 2016 
B. Evaluare finală mentor
Duminică, 1 iunie 2016